Hierdie blad bevat video uitknipsels van 'n mislukte poging deur M.O. Maponya, ANC terroris, om 'n kleefmyn by Sterland in Pretoria te laat ontplof.

Foto's 6 -10

Besoeke sedert 13 Augustus 2009